rajmund_pollak.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
rajmund_pollak.blog.bielsko.pl/rss
Archiwum newsów - styczeń 2015

Zarówno w Bielsku-Białej jak i na całym Podbeskidziu mieszka wielu Polaków, pochodzących z Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej. Historia Polski jest nierozerwalnie związana z historią Kresów.

Największą tragedią Rzeczypospolitej od 17 września 1939roku jest systematyczne i bezduszne mordowanie Polaków na Kresach oraz systemowe wymazywanie z naszej kultury Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej.

Zaczęło się od hitlerowsko-stalinowskiego sojuszu w sierpniu 1939r, na mocy którego nastąpiła 1 września 1939roku inwazja wojsk niemieckich na Polskę, a zaraz potem agresja Armii Czerwonej Rosji sowieckiej.
W Brześciu nad Bugiem obaj agresorzy przypieczętowali wspólną defiladą IV rozbiór Rzeczypospolitej.

W czasie II Wojny Światowej od września 1939r aż do czerwca 1941roku zbrodnicze Gestapo hitlerowskie ściśle współpracowało z mordercami radzieckiego NKWD w zakresie ludobójstwa i potwornych prześladowań dokonywanych na bezbronnych Polakach. W obu strefach okupacyjnych zarówno Niemcy jak Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini i Litwini dokonywali czystek etnicznych realizując dalekosiężne plany zagłady wszystkich Polaków.

Hitlerowcy rozpoczęli od mordowania inteligencji polskiej i wywózek na roboty w głąb III Rzeszy, natomiast stalinowcy rozpoczęli od wywózek całych rodzin polskich na Sybir oraz zbrodni ludobójstwa oficerów polskich w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku, Miednoje, Ostaszkowie i innych miejscach kaźni.

Zarówno niemieckim nazistom jak sowieckim bolszewikom chodziło o fizyczną likwidację elit Narodu Polskiego. Celem dwóch totalitarnych reżimów Hitlera i Stalina była eksterminacja ludności polskiej i całkowita zagłada naszej inteligencji.

Polacy mieli być sprowadzeni do ograniczonej liczby źle wykształconych niewolników III Rzeszy niemieckiej oraz bezmyślnymi sowieckimi wasalami w imperium ZSRR. Obaj okupanci rabowali mienie polskie i niszczyli naszą kulturę.

W latach 1939-1945 Polacy na Kresach byli najpierw pod okupacją sowiecką, potem pod okupacją niemiecką i wreszcie od 1944 roku ponownie pod okupacją Rosji radzieckiej.

Polska nie podporządkowała się ani hitlerowcom, ani stalinowcom. Wojsko Polskie najdłużej walczyło przeciwko hitleryzmowi bo od 1 września 1939 roku aż do 8maja 1945roku. Polacy najdłużej walczyli z bolszewickim totalitaryzmem, bo od 17.09.1939roku aż do 1993roku, kiedy ostatni żołnierz armii radzieckiej opuścił terytorium Polski.

Dlatego staliśmy się narodem, który utracił w okresie II Wojny Światowej w porównaniu z innymi narodami największy procent ludności, bo aż 20%. Szczególnie dotkliwa zagłada dotknęła polskich elit, bo Niemcy, Ukraińcy i Rosjanie wymordowali ponad 50% naszej inteligencji!

Polska utraciła w wyniku II Wojny Światowej również ponad 30% własnego terytorium, czyli całe Kresy zagrabione przez ZSRR!

Nasi zachodni sojusznicy Anglia i USA zdradzili nas w Teheranie i w Jałcie, oddając Kresy Stalinowi.
Potem nastąpił następny etap systemowej zagłady, polegający na zabijaniu pamięci o Kresach!

Mordowanie polskich patriotów nie zakończyło się wraz z zakończeniem wojny, lecz trwało przez cały okres PRL.
Okres ten był również czasem zakłamywania historii Kresów i systemowym wymazywaniu kultury Kresów ze świadomości Polaków. W oficjalnej propagandzie PRL pojęcie Kresów było zakazane i ostro zwalczane przez cenzurę.

Niewiele zmieniło się w oficjalnej ideologii po 1989roku. Przy okrągłym stole nie było miejsca dla upomnienia się o dziedzictwo historyczne i kulturowe Kresów, natomiast elity okrągło-stołowe wolały popierać nacjonalistów litewskich i ukraińskich, aniżeli ludność polską cudem ocalałą na Kresach.

Jednak sami Kresowiacy wypędzeni z ojczystych stron i ich potomkowie coraz głośniej upominają się dziś o swoje prawa i o prawa Polski do odsłonięcia całej prawdy o historii i kulturze Kresów, które od zawsze były ojczyzną Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Polska rozciągała się kiedyś od morza do morza! Najdalszym, południowym krańcem Rzeczypospolitej Obojga Narodów był czarnomorski port w Oczakowie, założony jeszcze przez Księcia Witolda. Jedna z najbardziej wysuniętych na Południe polskich miejscowości Jahorłyk w Dolinie Dniestru została zatopiona już po wojnie w latach 1951- 1954r podczas budowy elektrowni wodnej w Dubossarach na obecnej Mołdawii.

Przypomnę zatem jaki obszar obejmowały Kresy i kiedy pojawił się ten termin..

Okazuje się, że pojęcie Kresów jest stosunkowo nowe, bo pojawiło się po raz pierwszy dopiero w 1854roku, a zatem w okresie zaborów, w poemacie Wincentego Pola pt.:"Mohort".

„Mohort" , to rapsod rycerski, który był lekturą obowiązkową w szkołach Galicji i bardzo popularną po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918roku.. Od 1944roku poemat Wincentego Pola był lekturą zakazaną w PRL-u, a po 1989roku zapomnianą przez elity okrągłego stołu.
„Mohort" jest poematem niepoprawnym politycznie w dobie obowiązywania Traktatu z Lizbony, bo stanowił przykład wdrożenia w świadomość narodową dawnych tradycji rycersko-szlacheckich, stworzonych przez literata wyobrażeń o Kresach.
Zatem docenienie Kresów nastąpiło dopiero w okresie utraty niepodległości w okresie rozbiorów Pierwszej Rzeczpospolitej przez Rosję, Prusy i Austrię.

Ciąg dalszy nastąpi

Rajmund Pollak

2015-01-30 | Dodaj komentarz
2015-01-30 21:02:39
Dobre jest twoje zaangazowanie w sprawy hiztorii

Ta informacja została autoryzowana przez Ministerstwo Gospodarki RP!!!

Nie wszyscy Polacy mają świadomość tego, że gospodarczy rozbiór Polski jest już faktem, ale sytuacja, w której Republika Federalna Niemiec decyduje o handlu zagranicznym jednego ze strategicznych surowców jest już skandalem. Analizując co dwumiesięczne rachunki za gaz byłem zaskoczony, że mimo światowych obniżek cen tego surowca, Polacy płacą za gaz nadal najwyższe ceny w Unii Europejskiej!

Zwróciłem się zatem 6 stycznia 2015 roku do Wicepremiera koalicji PO-PSL z następującymi pytaniami:

Szanowny Pan Minister Gospodarki, Wicepremier Janusz Piechociński.


Zwracam się o udzielenie informacji w następujących tematach:


1. Ile gazu ziemnego sprzedał, pożyczył lub podarował Rząd RP Ukrainie w 2014 roku?

2. Po jakiej cenie sprzedawano w 2014 roku gaz Ukrainie?


3. O ile ta cena gazu dla Ukrainy była niższa od cen, jakie płaciła Polska w 2014 roku dostawcom z Rosji?


4. Dlaczego w Polsce nie było w ostatnim kwartale 2014roku żadnych obniżek cen gazu dla gospodarstw domowych, mimo że ceny gazy na rynkach światowych poszły w dół?


5. Czy Ministerstwo Gospodarki planuje w pierwszym kwartale 2015 roku dokonać obniżki

cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych w Polsce?


Licząc na szybką odpowiedź

przekazuję wyrazy szacunku


Rajmund Pollak

z Redakcji portalu http://www.pomniksmolensk.pl/

Odpowiedź jaką otrzymałem 16 stycznia jest bezczelnie zaskakująca! Oto jej wierna treść:

Pismo Ministerstwa Gospodarki było opatrzone następującą klauzulą: „Niniejsza wiadomosc jest wlasnoscia Ministerstwa Gospodarki i moze zawierac informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jesli nie jestescie Panstwo wlasciwym adresatem lub otrzymaliście Panstwo te wiadomosc na skutek pomylki, prosimy o tym fakcie niezwlocznie poinformowac nadawce i usunąć otrzymana wiadomosc. Kazde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie zalaczonej informacji jest zabronione".

Zastosowałem oryginalną pisownię, aby ukazać poziom znajomości języka polskiego wśród tajnych służb ministerstwa gospodarki.

Jednak zaryzykuję i wbrew ostrzeżeniom Ministerstwa Gospodarki podam do publicznej wiadomości całą treść stanowiska Urzędu podległego Wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu! Kiedyś zamykano w Polsce za działalność antysocjalistyczną, czy teraz będą zamykać za ujawnianie niedołęstwa koalicji PO-PSL?

To się okaże już wkrótce po opublikowaniu mojego artykułu!

Mamy bowiem do czynienia z nową gigantyczną aferą, bo jeżeli wicepremier rządu, który ustala ceny gazu z Rosją wie tylko tyle, że wtórnego obrotu tym gazem dokonują Niemcy pod przykrywką jakiejś prywatnej spółki RWE, to, co właściwie wie Janusz Piechociński?

Co ciekawe, to nawet Ministerstwo Gospodarki nie raczyło poinformować, czy Niemcy płacą jakiekolwiek opłaty przesyłowe stronie polskiej za gaz, który płynie przez Polskę najpierw z Rosji, a potem z Niemiec na Ukrainę!

Druga afera to ceny gazu dla odbiorców prywatnych w Polsce!

Gaz potaniał na świecie o 40%, a Polakom z wielkiej łaski na uciechę planuje się obniżyć ceny tylko od 1,6 do 3%!

Toż to nie jest skandal, tylko rabunek w biały dzień.

Ciekawe, kto zagarnie pozostałe 37% obniżonej na świecie ceny gazu?

Czy również to konsorcjum niemieckie, na które pan Piechociński nie chce mieć żadnego wpływu?

Nawiasem mówiąc, to za komuny skrót RWE oznaczał Radio Wolna Europa i ja się zastanawiam czy ta niemiecka spółka gazowa powstała na gruzach zlikwidowanej RWE???

A może to w rozwinięciu oznacza..... Rosja Włada Eurogazem?

Rajmund Pollak

2015-01-20 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)
Komentarzy (0)

Je suis Charlie!

  
Islamscy fundamentaliści stanowią element ideologii śmierci!

Pisałem kilka lat temu, że w Iraku i Afganistanie, miejscowa ludność zniszczyła krzyże postawione tam, gdzie zginęli Polacy.

Pytałem jednego z generałów, dowódcy kontyngentu, dlaczego nie stawia się ponownie tych krzyży i usłyszałem w odpowiedzi, że: ..."aby nie prowokować islamistów"...

To co dzieje się obecnie we Francji jest kontynuacją starej wojny z chrześcijaństwem, tej samej, która z różnym natężeniem trwa od stuleci.

Inwazję Islamu na całą Europę powstrzymała kiedyś polska husaria pod Wiedniem, dowodzona przez króla Jana III Sobieskiego!

Od tego czasu Europa niczego się nie nauczyła, a Unia Europejska stała się terenem najchętniej wspierającym ideologię śmierci, której sprzyjał niekontrolowany napływ islamskich fundamentalistów.

Trzeba jasno i otwarcie stwierdzić, że fundamentalizm islamski, stanowi tylko część wielkiej polityki, opanowanej przez propagatorów ideologii śmierci!

Pod płaszczykiem tzw."tolerancji" wdraża się w Europie takie zasady jak aborcja, eutanazja, manipulowanie genami ludzkimi, zamrażanie istnień ludzkich w początkowej fazie rozwoju, które określa się czasem mianem... "zapłodnionych zarodków".

Według wiary chrześcijańskiej człowiek staje się istnieniem ludzkim od momentu poczęcia, a zatem nabywa wszystkich praw człowieka.

Nawet w komunistycznych Chinach uznawany jest fakt człowieczeństwa od poczęcia, bo życie ludzkie według starochińskiej tradycji trwa nie od dnia narodzin, lecz już około dziewięć miesięcy wcześniej, czyli od momentu poczęcia!

Tymczasem w Unii Europejskiej próbuje się wprowadzić bezwzględne prawo aborcji, które jest niczym innym jak ideologią śmierci dla nie narodzonych dzieci.

Efekty tej aborcji daje się odczuć w krajach, gdzie jest obecnie ujemny przyrost naturalny. Nasza cywilizacja europejska wymiera, a fundamentaliści islamscy zamierzają jeszcze przyspieszyć ten proces zamachami terrorystycznymi.

Następnym elementem cywilizacji śmierci jest wprowadzona już prawnie w takich krajach jak Belgia i Holandia eutanazja!

Fundamentaliści islamscy to najgorliwsi na świecie zwolennicy eutanazji całej cywilizacji chrześcijańskiej!

Co ciekawe, to w najliczniej zaludnionym państwie na świecie - Chinach- eutanazja jest zakazana, a staromandaryńska tradycja nakazuje wysoki szacunek dla staruszek i starców!

Ideologia śmierci zawarta jest również w otwartej walce elit lewicowych i neoliberalnych z Kościołem Rzymskokatolickim!

Fundamentaliści islamscy są gorącymi zwolennikami umniejszania wpływów chrześcijaństwa, zamykania kościołów, ideologicznych ataków na biskupów, znieważania księży.

Wszystko co niszczy kościół katolicki, sprzyja fundamentalistom islamskim i innym ideologom cywilizacji śmierci!

Walka z krzyżem w szpitalach, w szkołach, w instytucjach publicznych prowadzona w Unii Europejskiej pod płaszczykiem..."tolerancji" jest bardzo na rękę fundamentalistom islamskim!

W Polsce również już mamy fundamentalistów, którzy popierają aborcję, chcą wprowadzić eutanazję, targają biblię, znieważają Kościół Rzymskokatolicki i drwią z krzyża!

Jeżeli, że będziemy bronić naszych tradycji narodowych i cywilizacji życia w każdym polskim środowisku, to zwolennicy cywilizacji śmierci zaczną nas zabijać, tak jak zabijają katolików i innych chrześcijan w Iraku, Afganistanie, Syrii i... we Francji!

To nie jest prawda co mówi premier Kopacz, że Polska jest bezpieczna, bo zwolennicy cywilizacji śmierci są masowo zapraszani do studiów telewizyjnych TVP1, TVP2, TV-Info, TVN, Polsat itp....

Fakt, że w telewizjach oni nie występują jeszcze z kałasznikowami wcale nie oznacza, że ich wyznawcy i zwolennicy nie zaczną wkrótce do nas strzelać!

Najbardziej bulwersuje obłudne wykorzystania spontanicznej demonstracji w Paryżu przez czołowych liderów Unii Europejskiej do politykierstwa i hamowania tendencji odrodzenia wartości ideologii życia wewnątrz zlaicyzowanego społeczeństwa.

Liderzy UE nie wspominają publicznie, że fundamentaliści islamscy są przede wszystkim śmiertelnymi wrogami chrześcijan i mordują katolików w Iraku, Afganistanie, Syrii oraz w wielu krajach Afryki!

Paryż czci ofiary terroryzmu, natomiast najważniejsi politycy UE chcą się pokazać w telewizjach całego świata, aby dalej uprawiać ideologię neoliberalizmu i eurokomunizmu, które ułatwiają propagowanie ideologii śmierci!


Szansą dla Polski jest cywilizacja życia zawarta w wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej i trzymajmy się tej tradycji, bo jeśli ideologia śmierci wygra, to na gruzach chrześcijaństwa zapanuje islam lub komunizm!

Kto nie ma tej świadomości, ten nie ma szans na przetrwanie!

Rajmund Pollak
2015-01-11 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Informacje:


Jestem rodowitym bielszczaninem i nie wyobrażam sobie przyszłości w innym regionie niż Podbeskidzie . Nie zważam na kierunki wiejących wiatrów. Staram się demaskować obłudę i zakłamanie. Z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, a ponadto ukończyłem podypl. stud. handlu zagranicznego na A.E. we Wrocławiu. Poza tym zdałem egzaminy państwowe z języka francuskiego i niemieckiego. Ukonczyłem również kurs pierwszego stopnia języka włoskiego. Prawdziwych przyjaciół mam kilkanaścioro i to jest największe bogactwo jakie sobie cenię. Napisałem jedną powieść pt.: "Siła przebicia", a druga jest już po korekcie polonistycznej i być może będzie wydana w 2012 roku. Lubię zwiedzać muzea, a zwłaszcza galerie malarstwa. Interesuję się kulturą i sztuką Chin. W lipcu 2010 roku ukończyłem intensywny kurs języka chińskiego na poziomie podstawowym.Uważam , że ważne są tylko te słowa , które mają pokrycie w czynach lub w zdarzeniach .

Archiwum:


2019
» listopad (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)

2018
» październik (1)
» czerwiec (1)

2017
» czerwiec (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (3)
» wrzesień (4)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (6)
» maj (3)
» kwiecień (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2015
» grudzień (1)
» listopad (3)
» wrzesień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (3)
» maj (5)
» kwiecień (2)
» marzec (4)
» luty (4)
» styczeń (3)

2014
» grudzień (6)
» listopad (6)
» październik (7)
» wrzesień (4)
» sierpień (6)
» lipiec (10)
» czerwiec (8)
» maj (9)
» kwiecień (9)
» marzec (8)
» luty (4)
» styczeń (5)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» wrzesień (5)
» sierpień (3)
» lipiec (6)
» czerwiec (6)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (7)
» luty (9)
» styczeń (8)

2012
» grudzień (11)
» listopad (8)
» październik (6)
» wrzesień (10)
» sierpień (8)
» lipiec (8)
» czerwiec (6)
» maj (9)
» kwiecień (5)
» marzec (6)
» luty (3)
» styczeń (5)

2011
» grudzień (12)
» listopad (8)
» październik (8)
» wrzesień (7)
» sierpień (10)
» lipiec (3)
» czerwiec (5)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (10)
» luty (7)
» styczeń (6)

2010
» grudzień (9)
» listopad (16)
» październik (10)
» wrzesień (8)
» sierpień (5)
» lipiec (8)
» czerwiec (8)
» maj (8)
» kwiecień (8)
» marzec (3)
» luty (6)
» styczeń (8)

2009
» grudzień (5)
» listopad (3)
» październik (4)

Ostatnie komentarze


[]
bbb
[Jaro]
Ciekawe co dziś o tym co sie dzieje w RP mówi P.Kosmowski
[Rajmund Pollak]
Książkę pt.: "Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji" można zamówić w...

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 533069
Newsów: 503
Komentarzy: 420
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Niepodległość Polski i Województwo Bielskie - oto jest zadanie ! , blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała